Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkolak koduje

INFORMACJA O INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

,,Przedszkolak koduje”- działania rozwijające kompetencje kluczowe

            Adresatami innowacji były dzieci 3-6 letnie. Czas realizacji obejmował rok szkolny 2019/2020 i będzie kontynuowany w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach codziennych zajęć oraz dodatkowych akcji organizowanych w przedszkolu. Innowacja miała na celu szerzenie idei kreatywnego i świadomego wprowadzania do korzystania z technologii cyfrowych oraz wyrabiania logicznego myślenia.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

            Innowacja ,,Przedszkolak koduje” jest odpowiedzią na ciągły rozwój technologii komputerowej, cyfrowej,  uatrakcyjnienia sposobu zdobywania nowych wiadomości. Na podstawie obserwacji zmian wykorzystywania technologii informacyjnej oraz wagi umiejętności programowania zauważono, że uzasadnione jest wprowadzenie treści związanych z kodowaniem jako wstępu do programowania.  

            Podejmowane działania:

 • Europejski Tydzień Kodowania Code Week
 • Szkolenie ŚCDN
 • Szkolenie RP
 • Pogadanka dla rodziców nt. bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowej
 • Dzień  Bezpiecznego Internetu
 • Cykliczne zabawy i ćwiczenia w ramach zajęć
 • Konkursy plastyczne z zakresu kodowania
 • Zajęcia otwarte koleżeńskie
 • Zabawy integrujące grupy
 • Zabawy z kodowaniem integrujące dzieci szkolne z przedszkolem
 • Włączenie rodziców w kodowanie

Dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej:

Dzieci:

 • Potrafią współdziałać, modyfikować, działać wg instrukcji
 • Tworzą algorytmy, bogacą słownictwo
 • W sposób atrakcyjny zdobywają wiadomości, umiejętności
 • Uczą się nawzajem dyscyplinowania, porządku
 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż samodzielnie doświadczają, eksperymentują, uczą się przez zabawę
 • Wykorzystują możliwości jakie daje programowanie, kodowanie
 • Mają możliwość manipulowania, eksperymentowania, poszukiwania rozwiązań
 • Uczą się logicznego myślenia, współpracy między sobą, nowych gier i zabaw
 • Rozwijają umiejętności społeczne (praca w grupie, parach).

 

Zachęcamy do wykorzystania kart do kodowania  do wspólnych zabaw domowych w czasie zawieszenia zajęć. Życzymy powodzenia i dobrej zabawy.

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce