Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Informacje o Grupie II "Biedronki" (2020-2021)

biedronka

My jesteśmy średniakami, grupą zwaną – Biedronkami.

I chłopaki i dziewczyny, chętnie do niej dziś chodzimy.

Gdy w przedszkolu się spotkamy, wiele do zrobienia mamy:

to angielski, to rytmika a na koniec gimnastyka.

W czasie zajęć rysujemy, malujemy, nożyczkami wycinamy.

Raz liczymy, raz tańczymy a czasami też śpiewamy. 

Na plac zabaw wychodzimy i się świetnie tam bawimy.

     Po obiadku czas na relaks, pięknych bajek tam słuchamy.

    I za chwilę w naszych głowach, moc pomysłów nowych mamy!

Dla nas nuda nie istnieje, kto jest z nami dobrze wie.

Ciągle czegoś się uczymy – co jest dobre a co złe!

 

Rozkład dnia grupa II „Biedronki”  rok szkolny” 2020/2021

Nauczycielki: mgr Justyna Grzesik, mgr Elżbieta Skwara

godziny

ROZKŁAD DNIA

06:30 - 08:00

Schodzenie się dzieci w sali grupy „Wiewiórki”. Zabawy swobodne w wybranych kącikach    tematycznych. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci .

08:00 – 08:40

Dzieci przechodzą do grupy „Biedronki” . Zabawy integrujące grupę . Praca indywidualna z dziećmi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sytuacji doskonalących pamięć, prowadzenie rozmów z dziećmi. Czuwanie nad przestrzeganiem reguł poprawnego zachowana się. Utrwalanie umiejętności i wiadomości związanych z  tematem tygodnia

08:40 – 08:50

Ćwiczenia i zabawy ruchowe poranne.

08:50 – 09:00

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku oraz zasad higieny.

09:00 –09:30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę przy stole. Zachęcanie dzieci do kulturalnego zachowania oraz estetyki podczas spożywania posiłku.

09:30 – 10:30

Ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw..

10:30- 10.50

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie zajęć z całą grupą według planów miesięcznych, zgodnie z podstawa programową, obejmujących obszar poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny. Wraz zabawą ruchową

11:00- 11.45

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia muzyczno– rytmiczne

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe i czynności higieniczne przed obiadem.   Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku / Poniedziałek i czwartek obiad od godz. 12.15 ze względu na zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

12:00 – 12:30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

12:30 – 13:00

Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Ćwiczenia oddechowo – rozluźniające. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej poprzez słuchanie czytanych lub odtwarzanych nagrań tekstów literackich

13:00 – 13:30

Ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

13:30 – 13:45

. Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.

13:45-14.00

Podwieczorek

11:00- 11.45

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

14:00 – 16:30

Dzieci przechodzą do sali Wiewiórek. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne w kącikach zainteresowań, układanie puzzli, układanek. Rozchodzenie się dzieci.

  • Język angielskiponiedziałek , czwartek 11.45 – 12.00  mgr Renata Tofil
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe: wtorek 11.30 - 11.50  mgr Justyna Grzesik
  • Ćwiczenia gimnastyczne : piątek 10.00 – 10.20  mgr Justyna Grzesik

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce