Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Informacje o Grupie III "Jeżyki" (2020-2021)

 

jeżyk

To jest Ola, a to Franek, tam jest Dawid i Alanek,

Piortuś, Alan i Marysia, Antoś, Pituś i Gabrysia,

Karol, Bartuś, Marcel, Pola - co dzień idą do przedszkola.

Piotruś, Tosia, Bartosz, Ninka - u nich uśmiechnięta minka.

O kim mowa? Czy już wiecie? To Jeżyki moje przecież!

Imion różnych mają wiele, lecz wśród nich są przyjaciele.

Gdy w przedszkolu się spotkają, zawsze sobie pomagają;)

 

Rozkład dnia grupa III „Jeżyki”  rok szkolny” 2020/2021

Nauczycielka: mgr Renata Tofil

godziny

ROZKŁAD DNIA

06:30 - 08:30

Schodzenie się dzieci w sali Wiewiórek. Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych. Dzieci przechodzą do sali Jeżyków.

08:30 – 08:40

Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

08:40 – 08:50

Ćwiczenia poranne

08:50 – 09:00

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku oraz zasad higieny.

09:00 –09:30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę przy stole. Zachęcanie dzieci do kulturalnego zachowania oraz estetyki podczas spożywania posiłku.

09:30 – 10:30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację zajęć z całą grupą według planów miesięcznych zgodnie z podstawą programową, obejmujących obszar poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim (zajęcia zorganizowane z dostosowaniem czasowym do dzieci w wieku 4 i 5 lat). Zajęcia muzyczno-rytmiczne. Z uwzględnieniem zabawy ruchowej

10:30 – 11:00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

11:00 – 11:45

Ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe i czynności higieniczne przed obiadem. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

12:00 – 12:30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

12:30 – 13:00

Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Ćwiczenia oddechowo – rozluźniające. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej poprzez słuchanie czytanych lub odtwarzanych nagrań tekstów literackich

13:00 – 13:30

Ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

13:30 – 13.45

Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych i saoobsługowych

13:45-14.00

Podwieczorek

14:00 – 16:30

Dzieci przechodzą do sali Wiewiórek. Tworzenie dzieciom warunków sprzyjających spontanicznej aktywności. Zabawy ruchowe i dydaktyczne. Gry i zabawy stolikowe. Praca indywidualna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne w kącikach zainteresowań, układanie puzzli, układanek.

  • Język angielski: wtorek, środa, godz. 10:00 – 10:30 mgr Renata Tofil
  • Ćwiczenia gimnastyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy: wtorek, godz. 11:00-11:30 mgr Renata Tofil
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe: piątek, 10:00-10:30 mgr Renata Tofil

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce