Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Nasz dzień w przedszkolu

ramka

Ramowy rozkład dnia rok szkolny 2020/2021- PS 36 w Kielcach

godziny

ROZKŁAD DNIA

06:30 - 08:00

Schodzenie się dzieci w sali grupy „Wiewiórki”. Zabawy swobodne w wybranych kącikach    tematycznych. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci .

08:00 – 08:40

Zabawy integrujące grupę . Praca indywidualna z dziećmi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sytuacji doskonalących pamięć, prowadzenie rozmów z dziećmi. Czuwanie nad przestrzeganiem reguł poprawnego zachowana się. Utrwalanie umiejętności i wiadomości związanych z  tematem tygodnia

08:40 – 08:50

Ćwiczenia i zabawy ruchowe poranne.

08:50 – 09:00

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku oraz zasad higieny.

09:00 –09:30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę przy stole. Zachęcanie dzieci do kulturalnego zachowania oraz estetyki podczas spożywania posiłku.

09:30 – 11:45

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie zajęć z całą grupą według planów miesięcznych, zgodnie z podstawa programową, obejmujących obszar poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny. Wraz zabawą ruchową

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zajęcia muzyczno– rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw, zabawy w  sali.

Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim..

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe i czynności higieniczne przed obiadem.   Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku / Poniedziałek i czwartek obiad od godz. 12.15 ze względu na zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

12:00 – 12:30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

 

Gr I

 GR II, III, IV,V

 

12:30 – 13:30

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej- doskonalenie czynności samoobsługowych dotyczących ubierania się.

12:30 – 13:00

Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Ćwiczenia oddechowo – rozluźniające. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej poprzez słuchanie czytanych lub odtwarzanych nagrań tekstów literackich

13:00-13:30

Ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

13.30– 13:40

Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.

13.40-14.00

Podwieczorek

14:00 – 16:30

Dzieci przechodzą do sali Wiewiórek. Grupa- III- 14:00, Grupa-II- 14:30, Grupa- V- 15:00, Grupa- I- 15:30.

 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Gry i zabawy stolikowe, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne w kącikach zainteresowań, układanie puzzli, układanek. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.

Realizacja zajęć- język angielski

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

11:30- 11.45

11:45-12:00

10:00-10:30

11:00-11:30

09:30-10:00

poniedziałek, czwartek

poniedziałek

czwartek

wtorek

 środa

poniedziałek

czwartek

wtorek

czwartek

 

Realizacja zajęć- ćwiczenia gimnastyczne

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

10:30-10:50

10:00-10:20

11:00-11:30

09:30-10:00

10:00-10:30

środa

piątek

wtorek

piątek

środa

 

Realizacja zajęć- muzyczno-ruchowych

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Grupa V

11:00-11:20

11:30-11:50

10:00-10:30

11:00-11:30

13:00-13:30

wtorek

wtorek

piątek

środa

czwartek

 

 

Realizacja zajęć- religia

Grupa V

08:00-08;30

wtorek

środa

 

Realizacja zajęć- muzyczno-ruchowych

Katarzyna Jońska

Justyna Grzesik

Ilona Moskwa

Teresa Wieczorek- Makowska

Maria Litwinek

10:30-11:30

10:45-11:45

12:30-13:30

11:00-12:00

10:30-11:30

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

 

Realizacja zajęć- rewalidacja

Katarzyna Jońska

Anna Gil

11:30-12:00 wtorek

14:00-14:30 poniedziałek

11:15-11:45 czwartek

10:00-10:30 środa

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce