Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Informacje o Grupie V "Tygryski" (2020-2021)

Nasza grupa to Tygryski.tygryski

A te Tygryski to fajne urwiski.

Czy słońce świeci, czy deszczyk  pada,

Każdy Tygrysek do zerówki wpada.

Bo w naszej grupie jest po prostu wesoło.

Malujemy, rysujemy, biegamy wokoło.

Dużo się bawimy, dużo się uczymy.

Tańczymy, śpiewamy, układamy rymy.

                                                                            Wszyscy myślą, że Tygryski to leniwe koty,

                                                                             Ale to nie prawda! Mamy chęć na…..psoty.

                                                                               Czujemy się tutaj jak we własnym domu

                                                                             

Rozkład dnia grupa V „Tygryski”  rok szkolny” 2020/2021

Nauczycielki: mgr Ewa Kubicka, mgr Maria Litwinek

 godziny

ROZKŁAD DNIA

06:30 – 08:00

Schodzenie się dzieci w sali grupy „Wiewiórek”. Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych

08:00 – 08:40

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna z dziećmi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

08:40 – 08:50

Zabawy i ćwiczenia poranne

08:50 – 09:00

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku oraz zasad  higieny.

09:00 –09:30

Śniadanie. Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę przy stole. Zachęcanie dzieci do kulturalnego zachowania oraz estetyki podczas spożywania posiłku.

09:30 – 10:40

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie zajęć z całą grupą, według planów miesięcznych – zgodnie z podstawa programową – obejmujących obszar: poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny z przerwa na zabawę ruchową. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

10:40 – 11:00

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

11:00 – 11:45

Ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe i czynności higieniczne przed obiadem. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.

12:00 – 12:30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

12:30 – 13:00

Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Ćwiczenia oddechowo – rozluźniające. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej poprzez słuchanie czytanych lub odtwarzanych z nagrań tekstów literackich

13:00 – 13:30

Ćwiczenia utrwalające wiadomości zdobyte podczas zajęć edukacyjnych.  Ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań

13:30 – 13:45

Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych

13:45-14:00

Podwieczorek

14:00 – 15:00

Tworzenie dzieciom warunków sprzyjających spontanicznej aktywności. Gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

15:00 – 16:30

Rozchodzenie się dzieci w grupie „Wiewiórek”. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjno – manipulacyjne w kącikach zainteresowań, układanie puzzli, układanek.

Zajęcia muzyczno-ruchowe: czwartek, godz. 13:00 – 13:30 ; mgr Maria Litwinek

Język angielski: wtorek, godz. 09:30 – 10:00; czwartek, godz. 09:30 – 10:00 mgr Ewa Kubicka

Ćw. Gimnastyczne /ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym wadom postawy/:  środa, godz. 10:00 – 10:30 , mgr Maria Litwinek

Religia: wtorek, godz.  08:00 – 08:30 ; środa, godz.  08:00 – 08:30 mgr Agnieszka Nowińska

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce