Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Informacje o Grupie IV "Wiewiórki" (2020-2021)

wiewiorkaMy jesteśmy Wiewióreczki

Wśród  nas chłopcy, dziewczyneczki

Nie grymasimy, nie płaczemy

Wszystkie posiłki chętnie zjemy.

I chociaż dalej się bawimy,

śpiewamy, gramy, wiersze mówimy.

Chcemy się teraz wiele nauczyć

Pań i rodziców naszych nie smucić.

Dlatego dzisiaj obiecujemy,

że jak wiewiórki zapas zbierzemy!!!

 

Rozkład dnia grupa IV „Wiewiórki”  rok szkolny” 2020/2021

Nauczycielki: mgr Teresa Wieczorek-Makowska, mgr Ilona Moskwa

 

godziny

ROZKŁAD DNIA

06:30 - 08:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych.

08:00 – 08:40

Zabawy dowolne służące realizacji  pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna z dziećmi. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

08:40 – 08:50

Ćwiczenia poranne.

08:50 – 09:00

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku oraz zasad higieny.

09:00 – 09:30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na prawidłową  postawę przy stole. Zachęcanie dzieci do kulturalnego zachowania oraz estetyki podczas spożywania posiłku.

09:30 – 10:30

Ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

10:30 – 11:30

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie  zajęć z całą grupą według planów miesięcznych, zgodnie z podstawa programową, obejmujących  obszar poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny.  Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim (zajęcia zorganizowane z dostosowaniem czasowym do dzieci w wieku 4 i 5 lat). Zajęcia muzyczno – rytmiczne.

11:30 – 11:45

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe i czynności higieniczne przed obiadem. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

12:00 – 12:30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

12:30 – 13:00

Odpoczynek, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Ćwiczenia oddechowo-rozluźniające. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej poprzez słuchanie czytanych lub odtwarzanych  nagrań tekstów literackich.

13:00 – 13:30

Ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dydaktyczne.  Praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań.

13:30 – 13:45

Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych.

13:45-14.00

Podwieczorek.

14:00 – 15:00

Tworzenie dzieciom warunków sprzyjających spontanicznej aktywności. Gry i zabawy stolikowe.

15:00 – 16:30

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne w kącikach zainteresowań, układanie puzzli, układanek.

Język angielski: poniedziałek, godz. 11:00 – 11:30; czwartek 11:00 – 11:30 mgr Renata Tofil

Ćwiczenia gimnastyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy: piątek, godz. 9:30 – 10:00 mgr Teresa Wieczorek -  Makowska

Zajęcia muzyczno-ruchowe: środa, 11:00 – 11:30 mgr Ilona Moskwa

 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce