Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Informacje o Grupie I "Motylki" (2020-2021)

 

Rozkład dnia grupa I „Motylki” rok szkolny” 2020/2021

Nauczycielki: mgr Katarzyna Jońska, mgr Maria Litwinek

 

godziny

ROZKŁAD DNIA

06:30 - 07:30

Schodzenie się dzieci w sali Wiewiórek. Zabawy swobodne w wybranych kącikach tematycznych. Dzieci przechodzą do sali Motylków.

07:30 – 08:40

Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

08:40 – 08:50

Ćwiczenia i zabawy ruchowe poranne

08:50 – 09:00

Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku oraz zasad higieny.

09:00 –09:30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na prawidłową postawę przy stole. Zachęcanie dzieci do kulturalnego zachowania oraz estetyki podczas spożywania posiłku.

09:30 – 09:50

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie zajęć z całą grupą według planów miesięcznych, zgodnie z podstawa programową, obejmujących obszar poznawczy, społeczny, emocjonalny oraz fizyczny. 

09:50 – 10:30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

10:30 – 11:00

Ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw.

11:00 – 11:30

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zajęcia rytmiczno – muzyczne

11:30 – 11:45

Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim..

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Prace porządkowe i czynności higieniczne przed obiadem. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. Zwrócenie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłku.

12:00 – 12:30

Obiad. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.

12:30 – 13:30

Odpoczynek poobiedni- leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej- doskonalenie czynności samoobsługowych dotyczących ubierania się.

13:30 – 13:45

Przygotowanie do podwieczorku. Kształtowanie nawyków higienicznych i saoobsługowych

13:45-14.00

Podwieczorek

14:00 – 15:30

Tworzenie dzieciom warunków sprzyjających spontanicznej aktywności. Zabawy ruchowe i dydaktyczne. Gry i zabawy stolikowe. Praca indywidualna.

15:30 – 16:30

Dzieci przechodzą do sali Wiewiórek. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne w kącikach zainteresowań, układanie puzzli, układanek.

  • Język angielski: poniedziałek i czwartek, godz. 11:30 – 11:45 mgr Renata Tofil
  • Ćwiczenia gimnastyczne, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy: środa, godz. 10:30– 10:50 mgr Katarzyna Jońska
  • Zajęcia muzyczno-ruchowe: wtorek, 11:00 – 11:20 mgr Maria Litwinek

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce