Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

O nas

foto

Nasze przedszkole pracuje  od godziny 06.30 do 16.30. Dzieci uczęszczają do 5 oddziałów o wdzięcznych nazwach zwierząt: „Biedronki”, „Motylki”, Jeżyki”, „Wiewiórki” i „Tygryski”. Każde dziecko jest dla nas ważne - chcemy aby  w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Staramy się tworzyć miłą i serdeczną atmosferę.
Oferujemy fachową opiekę, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Realizujemy założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych. Kładziemy nacisk na zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku.
Nasz nowoczesny i pięknie położony plac zabaw sprzyja wesołemu i bezpiecznemu spędzaniu czasu na powietrzu. Organizujemy
 spacery i wycieczki do różnych ciekawych miejsc. Zapewniamy dzieciom udział w wystawach i przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i poza nim. Organizujemy wspaniałe bale karnawałowe oraz inne uroczystości przedszkolne.
Ogół naszych działań zmierza do jak najlepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole.

plac

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: przedszkole36@ps36.kielce.eu

CUM Kielce