Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Ochrona danych osobowych (RODO)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 36 w Kielcach, ul. Tujowa 2 informuje, że w czasie organizowania wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  - RODO, Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) oraz art. 81 ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1191, 1293).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody. 

Dyrektor Przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: ps.nr36.ck@wp.p

ZOUM Kielce