Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 36 w Kielcach

Bezpieczniej ze Strażą Miejską

Wychowankowie przedszkola biorą udział w programie profilaktycznym – „Bezpieczniej ze Strażą Miejską.”  W ramach programu prowadzone są warsztaty od września do grudnia 2018r.

Tematyka warsztatów to: Moje pierwsze kroki ze Strażą Miejską;  Pierwsza pomoc przedmedyczna; Zasady zachowania bezpieczeństwa; Nie ufam obcym.

Przedszkole Samorządowe Nr 36
w Kielcach

ul. Tujowa 2
25-209 Kielce

tel/fax: 41 361 09 17
tel. kom.: 883 263 625
e-mail: ps.nr36.ck@wp.p

ZOUM Kielce